Normen & Waarden

Onze normen en waarden zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Deskundigheid (kennis, vaardigheden en ervaring; op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het vakgebied).
  • Onafhankelijkheid.
  • Integriteit (betamelijkheid, zorgvuldigheid, financiële correctheid).
  • Wederzijds respect en vertrouwen (aandacht voor onderlinge verhoudingen).
  • Zorg voor de klant.
  • Delend.
  • Open, transparant en lerend.

Deze zijn volledig in lijn met onze visie en missie. Ze leiden ons bij de dagelijkse beslissingen en activiteiten.

Aandacht en zorg voor het milieu

Green1Wingstar Instituut is begaan met het milieu op onze planeet. Daarom willen we bij voorkeur onze producten digitaal verspreiden.
Ons afval wordt gerecycled.