Missie & Visie

Missie

“Wingstar Instituut neemt het voortouw en levert oplossingen voor het creëren van een veilige wereld om in te leven en te ondernemen.”

Visie

Wingstar Instituut vervult haar missie door kennis en expertise beschikbaar te stellen om:

  • bewustwording te creëren;
  • veilig te ondernemen;
  • risico’s te reduceren tot een niveau dat overeenkomt met de risicobereidheid (‘risk appetite’); en
  • effectief te handelen in crisissituaties.

Wingstar Instituut richt haar aandacht vooral op de organisatie, planning en voorbereiding van activiteiten en wil daarmee een proactieve bijdrage leveren voor haar klanten. Daarnaast wil Wingstar Instituut haar klanten ondersteunen bij de uitvoering en de evaluatie van activiteiten.

“Kennis heeft pas waarde als je het deelt met anderen. Het wordt waardevoller naarmate er meer mensen van op de hoogte zijn.”

Wingstar Instituut:

  • wil een pionier zijn op haar vakgebied (‘shaping the future’).
  • wil de concurrentie voor blijven door (a) continue innovatie en (b) de snelheid van implementatie van nieuwe producten en diensten (‘time to market’) zo kort mogelijk te houden.
  • wil anders zijn dan de concurrenten (‘challenging the status quo’) en wil samen met haar klanten een duidelijk verschil maken.
  • is ambitieus en leergierig.