Over Wingstar

Wingstar Instituut is een kennis en expertisecentrum voor veiligheid, crisis response en risicomanagement en is werkzaam in de luchtvaartsector.

Het team bestaat uit bekwame, ervaren en toegewijde mensen.

Wingstar Instituut heeft een heldere missie en visie en hanteert duidelijke normen en waarden.

Door een krachtige en duidelijke focus en afbakening opereert Wingstar Instituut in een nichemarkt. Alleen hierdoor kan zij zich duidelijk onderscheiden en een maximale toegevoegde waarde creëren voor klanten uit haar doelgroep.

“Wij zijn slechts succesvol als onze klanten de producten en diensten van Wingstar Instituut succesvol en zelfstandig toepassen in hun eigen context. Daarin ligt onze focus en onze kracht.”

–> Referenties van tevreden klanten

–> naar Home pagina