FAQ

Hieronder staan de meestgestelde vragen aan Wingstar Instituut over de implementatie van een management systeem bij het midden- en kleinbedrijf.

Wat zijn de grootste uitdagingen voor het midden- en kleinbedrijf bij de implementatie van een management systeem?
De grootste uitdagingen zijn o.a.:

 • gebrek aan tijd en personeel
 • beperkte financiële middelen
 • onjuiste of beperkte visie van het management ten aanzien van het doel van een management systeem
 • onvoldoende kennis en inzicht over management systemen
 • geen of onvoldoende ervaring met een goed werkend management systeem
 • onvermogen om juiste keuzes te maken uit beschikbare kennis en informatie

Welke regelgeving is van toepassing op het (safety) management systeem?
De geldende Europese regelgeving voor een Management Systeem voor Service Providers in de luchtvaartsector is: Commission Regulation (EU) No 965/2012 van 5 oktober 2012, met in het bijzonder artikel ORO.GEN 200.

Welke normen zijn er beschikbaar voor het (safety) management systeem?
De volgende internationale normen kunnen helpen bij het ontwerp en de implementatie van het (safety) management systeem:

 • ICAO Doc 9859 – Safety Management Manual, 3rd Edition (2012)
 • OHSAS 18001 – Occupational Health and Safety Management Systems
 • ISO 31000 – Risk Management
 • ISO 9001 – Quality Management System

Hoeveel tijd is er benodigd voor de implementatie van een management systeem?
Voor de implementatie van een management systeem volgens de Wingstar methodiek dien je rekening te houden met een periode van 4 maanden. Deze relatief korte periode is mogelijk omdat het ontwerpproces al door Wingstar gedaan is. Gedurende deze periode ben je uitsluitend bezig met de implementatie en met de training van het managementteam. Je legt daarmee een gedegen fundering. De eerste mijlpaal is het voldoen aan regelgeving (ML3). Na deze periode kan het managementteam er daadwerkelijk mee aan de slag. Het evolueren naar Maturity Level 5 duurt daarna nog minimaal 2 tot 3 jaar afhankelijk van de doelstellingen en enthousiasme bij het management.

Bestaan er kant-en-klare oplossingen?
Uiteraard zijn er organisaties die een ‘kant-en-klaar’ (safety) management systeem te koop aanbieden. Zo’n product dient vervolgens aangepast te worden aan de aard, grootte en complexiteit van de organisatie. Daarvoor ontbreekt vaak de kennis en ervaring, waardoor de investering niet de gewenste resultaten oplevert.

In hoeverre kan een consultant mij helpen?
Het management systeem omschrijft de wijze waarop het management haar activiteiten inricht en uitvoert. Het bevat procedures (SOP’s) voor het management. Voor een succesvolle implementatie is het van essentieel belang dat het management zelf de mouwen opstroopt en aan de slag gaat. De verantwoording voor de implementatie kun je niet overdragen aan een externe consultant – deze verandert je organisatie niet. Daarnaast is een consultant nooit volledig op de hoogte van de interne context van je organisatie. De kennis van de consultant wordt slechts beperkt overgedragen aan de organisatie waardoor een zekere mate van afhankelijkheid kan ontstaan. De toegevoegde waarde van een consultant is dus beperkt. Maak niet de fout om het ontwerp en de implementatie van het management systeem volledig over te laten aan een consultant.

Waarom zou ik me aansluiten bij Wingstar Instituut?
Er zijn een aantal redenen waarom aansluiting bij Wingstar Instituut een goede keuze is.

 • Je hebt hulp nodig omdat de kennis ontbreekt.
 • Je wilt het implementatieproces versnellen.
 • De acceptatie van het Management Systeem ligt moeilijk binnen de organisatie als je zelfstandig tot ontwerp en implementatie overgaat.
 • Je ziet wel symptomen waarom het beter kan, maar kent de onderliggende problemen niet.
 • Je hebt behoefte aan nieuwe ideeën en mogelijkheden.
 • Je hebt behoefte aan een ‘second opinion’.
 • Je verwacht successuccesvoller te zijn door het project gezamenlijk uit te voeren dan zelfstandig aan de slag te gaan.

Wat zijn de voordelen van samenwerking met Wingstar Instituut?
Je ervaart een duidelijke visie.

 • Je krijgt de noodzakelijke kennis en inzichten.
 • Je krijgt de beschikking over een management systeem dat zich in de praktijk al bewezen heeft en dat voortdurend verbeterd wordt aan de hand van voortschrijdend inzicht.
 • De snelheid van implementatie gaat door samenwerking en afstemming flink omhoog.
 • Je werkt samen met experts in het vakgebied.
 • Je deelt informatie, inzichten, meningen en ideeën niet alleen met Wingstar Instituut, maar ook met collega experts uit de praktijk.