Upgrade naar ML5

Een Management Systeem met een Maturity Level 5 voldoet aan de volgende kenmerken:

  • Alle beschreven managementprocessen zijn volledig geïntegreerd in de organisatie en door iedereen geaccepteerd.
  • De focus ligt op een voortdurende systematische verbetering van het Management Systeem en de effectiviteit van de managementprocessen.
  • Voor alle belangrijke managementprocessen zijn prestatiestandaarden (performance standards) en bijbehorende doelstellingen (targets) opgesteld.
  • De effectiviteit van het Management Systeem wordt gemeten en geëvalueerd aan de hand van vastgestelde criteria.
  • Alle processen en activiteiten van de organisatie voldoen aan ‘industry best practices’.
  • Alle kritieke risico’s zijn geïdentificeerd, er zijn risicobeperkende maatregelen getroffen en de effectiviteit van deze maatregelen worden continue bewaakt.
  • De risicobereidheid van de organisatie is afgestemd met alle belanghebbenden (stakeholders).
  • De organisatie is proactief op zoek naar onbekende of nieuwe risico’s (emerging risks).

Voor de upgrade van Maturity Level 4 naar 5 dient een periode van minimaal 2 tot 3 jaar uitgetrokken te worden. Deze periode is afhankelijk van de beschikbare kennis, tijd, middelen, maar vooral van de cultuur binnen je organisatie. Wellicht kan het sneller, maar geef je managers en je personeel voldoende gelegenheid om te experimenteren en ervaring op te doen met alle doorgevoerde veranderingen. Daarnaast heb je nu eenmaal tijd nodig voor het verzamelen en evalueren van managementgegevens.

“Voor een upgrade naar Maturity Level 5 bestaat er geen Quick Fix.”

Wingstar Instituut is momenteel bezig met het verder ontwikkelen van het Management Systeem naar Maturity Level 5. Het ontwerp van het theoretische model is gereed en wordt momenteel getest in de praktijk. Aan de hand van de opgedane ervaringen en terugkoppelingen wordt het Management Systeem verbeterd, beter afgestemd en aangepast aan de wensen en behoeften van de doelgroep.

Naar verwachting is de upgrade naar Maturity Level 5 eind 2014 beschikbaar.

–> Terug naar Management Systeem