Upgrade naar ML4

Een Management Systeem met een Maturity Level 4 voldoet aan de volgende kenmerken:

  • Het Management Systeem functioneert en is effectief in het realiseren van de vastgestelde doelstellingen en bijbehorende targets.
  • Het management team beschikt over de nodige kennis en vaardigheden om haar taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van het Management Systeem uit te voeren.
  • Het personeel is bekend met het Management Systeem en is op de hoogte van de doelstellingen van de organisatie.
  • De doelstellingen van de organisatie zijn gebaseerd op de eisen en wensen van de klanten, de overige belanghebbenden en de behoeften van de organisatie zelf.
  • Het Management Systeem wordt uitgebreid met ondersteunende (minder kritieke) processen en activiteiten welke de prestaties van de organisatie verder verbeteren.
  • De organisatie is bezig met het implementeren van industry best practices.
  • Alle kritieke risico’s zijn geïdentificeerd en de organisatie heeft actieplannen ontwikkeld om deze risico’s te reduceren tot een acceptabele niveau.

Voor de upgrade van Maturity Level 3 naar 4 dient een periode van minimaal  één jaar uitgetrokken te worden. De organisatie en in het bijzonder het management dient ervaring op te doen met het Management Systeem en de daaruit voortvloeiende taken en verantwoordelijkheden. Het voldoen aan de regelgeving (ML3) is een eerste mijlpaal en legt de fundering van het Management Systeem. In de groei naar ML4 is het de bedoeling dat de organisatie positieve ervaringen op doet en haar eerste successen behaald. Daarnaast moet het Management Systeem verder aangepast en verbeterd worden – een verdere afstemming op de specifieke kenmerken van de organisatie.

“Bij ML4 is iedereen (management, personeel en overige belanghebbenden) overtuigd van de meerwaarde van het Management Systeem en begint de voordelen te ervaren.”

Wingstar Instituut biedt vanaf begin 2014 organisaties de mogelijkheid om hun Management Systeem te upgraden naar Maturity Level 4. Daarvoor organiseren we wederom een aantal gezamenlijke sessies.  Het programma hiervoor wordt op dit moment ontwikkeld.

–> Terug naar Management Systeem