Kennis- en Expertisecentrum

Kennis is een voorwaarde voor succes
Steeds meer ondernemingen komen tot de ontdekking dat kennis essentieel is voor succes. Kennis moet snel beschikbaar zijn en toegepast kunnen worden. Vooral het midden- en kleinbedrijf (MKB) heeft haar zaakjes op het gebied van kennis lang niet altijd goed voor elkaar. Geldt dit ook voor jou? Dit kun je controleren door het beantwoorden van de volgende vragen:

 • Wat heb je eigenlijk aan kennis in huis?
 • Wie beschikt over deze kennis?
 • Hoe snel kun jij antwoord krijgen op een vraag?
 • Hoe draag je kennis over aan bestaande en nieuwe medewerkers?
 • Welke kennis ontbreekt in jouw organisatie of is in de nabije toekomst hard nodig?
 • Hoe kom je aan deze kennis?
 • Wie kan dit doen binnen je organisatie?
 • Moet je samenwerken met andere organisaties?

Wat kan er fout gaan?
Als de beschikbaarheid van kennis niet goed geregeld is, kunnen er allerlei problemen ontstaan. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

 • Nieuwe kennis wordt veel te laat toegepast – je concurrentie doet dit sneller.
 • Je verliest onnodig veel tijd voordat kennis beschikbaar is.
 • Je maakt fouten omdat je niet over de juiste kennis beschikt.
 • Er vloeit kennis weg door reorganisatie, verandering van functie, vertrek of pensionering van medewerkers.
 • Kennis wordt niet ontwikkeld omdat je veel werkzaamheden uitbesteed.
 • Beschikbare kennis wordt steeds opnieuw ontwikkeld, omdat niet precies bekend is welke kennis aanwezig is of wie over deze kennis beschikt.
 • Werknemers raken gefrustreerd omdat kennis niet goed toegankelijk is.
 • Er wordt onvoldoende geïnvesteerd in nieuwe kennis waarmee een voorsprong op de concurrentie behouden kan blijven.

Wingstar kennis- en expertisecentrum
Het belang van kennis voor het voortbestaan van je organisatie is overduidelijk. Daarom is een kenniscentrum geen luxe maar een bittere noodzaak. Wingstar Instituut vervult deze functie en levert de noodzakelijke kennis op de juiste plaats, op de juiste manier, op het juiste tijdstip en ook nog eens tegen minimale kosten.

Het doel van het Wingstar kennis- en expertisecentrum is:

 • Het ontwikkelen van nieuwe kennis.
 • Het distribueren van kennis naar haar klanten.
 • Het geven van voorlichting en training in een juiste toepassing van deze kennis.
 • Het toegankelijker maken van kennis voor toekomstig gebruik.
 • Het combineren van kennisgebieden.

Wingstar Instituut kan de functie van kennis- en expertisecentrum vervullen voor haar klanten. Ze stelt haar diensten beschikbaar aan de Accountable Manager, de Safety Manager en Line Managers (post holders) in relatie tot veiligheid, crisis response en risicomanagement.

Wingstar Instituut blijft onafhankelijk en neutraal met betrekking tot processen en beslissingen die genomen worden door haar klanten. De organisatie blijft verantwoordelijk voor haar eigen beslissingen, processen en acties. Wingstar Instituut heeft daarin uitsluitend een adviserende rol.

De diensten van het kennis- en expertisecentrum worden vastgelegd in een Service Letter Agreement (SLA) en bestaan uit onderstaande taken. Uiteraard kunnen deze aangepast of uitgebreid worden afhankelijk van de wensen en behoeften van de klant.

 • Adviseren van de Accountable Manager en Safety Manager ten aanzien van veiligheid, crisis response en risicomanagement.
 • Assisteren van het Safety Review Team (SRT) ten aanzien van veiligheid, crisis response en risicomanagement.
 • Assisteren met het ontwikkelen van veiligheidsbeleid en –procedures.
 • Assisteren met het opstellen van het jaarlijkse Safety Plan met bijbehorende doelstellingen en targets.
 • Assisteren bij het opstellen van het Annual Safety Report.
 • Geven van advies met betrekking tot het voldoen aan relevante regelgeving (‘compliance’).
 • Leveren van expertise met betrekking tot Human Factors en ergonomie.
 • Leveren van trainingen voor een juiste toepassing van een Management Systeem.
 • Leveren van relevante veiligheidsinformatie via media (website, nieuwsbrieven).
 • Ondersteunen van veiligheidsgerelateerde verbeterprogramma’s.
 • Leveren van ondersteuning en advies met betrekking tot crisis response en Emergency Response Planning (ERP).
 • Bewaken van ontwikkelingen binnen de industrie en de impact daarvan op de klanten.
 • Update van Standards & Recommended Practices (SARPs) en het informeren van klanten hierover.
 • Ontwikkelen en onderhouden van een netwerk van professionals.
 • Ontwikkelen en onderhouden van een relevante veiligheidsbibliotheek (Safety Library).

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op voor verdere details.

–> naar Diensten