De meest voorkomende vorm van communicatie is …

In een team is communicatie een essentiële vaardigheid. Logisch, want hoe moet je anders weten wat de bedoeling is. Er wordt wat afgekletst en we gebruiken dagelijks vele soorten van communicatie; verbaal, non-verbaal, schriftelijk via email of Social Media. We vinden van onszelf dat we goed communiceren. Echter de meest voorkomende vorm van communicatie is … miscommunicatie. Uh, hoe kan dat?

Lees verder

Moet je eens opletten als we de krachten bundelen …

Veiligheid valt en staat met de beslissingen en acties die je onderneemt. Als je in je eentje bent, is dat een stuk gemakkelijker dan wanneer je met een groep bent. Voor een organisatie is dat nog veel lastiger. Het is niet voldoende als de Safety Manager zijn zaakjes op orde heeft. Ook de steun van het management is niet voldoende. Veiligheid realiseer je alleen als we de krachten bundelen … Lees verder

Weg met de risicomatrix!

De beoordeling van risico’s is afhankelijk van het inzicht, de kennis en ervaring van de beoordelaar. Iedereen beoordeelt een risico op zijn eigen unieke manier. De grens tussen een acceptabel of onacceptabel risico moet voor iedereen duidelijk zijn. Dat vereist duidelijke criteria. In veel organisaties wordt daarvoor een risicomatrix gehanteerd, maar of dat wel zo slim is … De risicomatrix is ‘old school’ en is dringend aan vervanging toe. Lees verder

Identificatie van gevaren is belangrijker dan risicomanagement

Vele organisaties zijn bezig met het ontwerp en implementatie van een veiligheidsmanagementsysteem. Daarbij ligt de nadruk teveel op risico’s  en bijbehorende mitigerende maatregelen. Het gevolg is dat menig organisatie vastloopt in regels en procedures en dat het uiteindelijke resultaat niet leidt tot een aantoonbare verbetering van de veiligheid. Wat doen ze verkeerd? Lees verder

Veiligheidsmanagement: een belediging voor de professional?

Met het streven om vooral proactief de veiligheid te verbeteren, identificeren we risico’s waaraan we blootgesteld worden en nemen we steeds meer risicomitigerende maatregelen. We nemen het risico weg, schermen ons ervoor af of reduceren het tot een aanvaardbaar niveau. Veiligheidsmanagement is prima, maar pas op dat je hierin niet te ver doorslaat – anders wordt het een belediging voor de professional. Lees verder

Zet persoonlijke KPI’s ook op de Management Review agenda

De Management Review is een vast onderdeel van je managementsysteem. Vanzelfsprekend wil je af en toe de balans opmaken in hoeverre je managementsysteem effectief en efficiënt bijdraagt aan het verwezenlijken van je bedrijfsdoelstellingen. Vanuit regelgeving, normen en richtlijnen is de Management Review zelfs een verplichting en dicteren verplichte agendapunten. Daardoor loop je de kans dat je enkele belangrijke persoonlijke agendapunten en KPI’s vergeet.

Lees verder

Risk(y) Portfolio View

Een van de activiteiten van het management systeem is het in kaart brengen van de risico’s waaraan je organisatie blootgesteld wordt. Deze risico’s worden overzichtelijk verzameld in een Portfolio View of Risk. Wat zet je op dit overzicht? Hoe kies je de juiste risico’s, hoe voorkom je dat er te weinig op staat en hoe voorkom je dat je vastloopt in details?

Lees verder

5 strategiën om je stakeholders op te lijnen

Niemand wil graag dat een beslissing verkeerd valt bij belanghebbenden (stakeholders) – zeker als het gaat om het wel of niet accepteren van risico’s. Om problemen te voorkomen, is het belangrijk dat je stakeholders in een vroegtijdig stadium betrekt bij de beoordeling van risico’s. Geef ze het gevoel dat jij je zaakjes goed voor elkaar hebt en dat hun belangen bij jou in goede handen zijn. Hoe doe je dat? Lees verder

Liever een klacht dan een compliment

Geen enkele organisatie hoort graag, in het bijzonder van haar klanten, dat haar producten of diensten niet aan de verwachtingen voldoen. Stel je voor dat dit doorverteld wordt. Maar het ontvangen van een klacht is niet alleen maar een negatieve gebeurtenis. Het is ook een kans voor de organisatie om zwakke plekken te identificeren en te verbeteren. In feite zou je blij moeten zijn met een klacht. Lees verder

Communicatie in 4 richtingen

Informatie over veiligheid komt helaas niet altijd op de juiste plek terecht. Het is enorm triest om achteraf te constateren dat kennis binnen een organisatie wel aanwezig is om een incident of ongeval te voorkomen, maar dat betrokkenen deze kennis niet hebben (gekregen). Wat is er mis? Communiceren we wel op de juiste manier? Wat moet je doen om te zorgen dat iedereen altijd op de hoogte is van de juiste informatie? Lees verder