Ken je ABC’s

Als we kijken naar de ‘root cause’ van vele menselijke fouten, dan komen twee markante oorzaken naar voren. Het wordt tijd dat we hiermee definitief gaan afrekenen.

Dagelijks gaan er dingen mis en zeker als het gaat om menselijke activiteiten. Menselijk handelen resulteert vaak in fouten, misverstanden, verkeerde verwachtingen of irritaties. Soms zijn de consequenties groter en resulteren fouten bijvoorbeeld in een verkeerde beslissing, diagnose of investering – in het ergste geval in een ongeval.

Menselijke fouten zijn een bron van ellende. Dit is niet iets nieuws, maar al eeuwen bekend. Blijkbaar zijn we niet in staat om de geleerde lessen effectief door te geven aan volgende generaties.

Aanname

Een van de belangrijkste redenen waarom er fouten gemaakt worden, is het doen van aannames.

  • “Ik nam aan dat zij dat gecontroleerd had.”
  • “Ik ging ervan uit dat hij dat zou doen.”
  • “Ik ging ervan uit dat ik dat wel kon.”

Een bekend Engels gezegde: “Assumption is the mother of all screw-ups” is gebaseerd op een lange tragische geschiedenis. Een Amerikaanse variant hierop is: “Assume makes an ASS out of U or ME.”

Geloven

Een ander belangrijke reden voor het maken van fouten is geloven van anderen.

  • “Hij vertelde me zijn verhaal en ik geloofde hem.”
  • “Ik geloof haar op haar blauwe ogen. Als zij dat zegt, dan is het zo.”

Niet iedereen is altijd even duidelijk in zijn/haar communicatie. Er wordt niet altijd de gehele waarheid gesproken. Ieders verhaal is altijd gekleurd door persoonlijke beleving en belangen.

John Barnaby

Een wijze tip van Detective Chief Inspector John Barnaby aan zijn assistent Benjamin (‘Ben’) Jones (in de TV-serie ‘Midsomer Murders’) om de valkuilen van ‘aannames’ en ‘geloven’ te voorkomen is: “Ken je ABC’s“.

  • (A)    ASSUME NOTHING (neem nooit zomaar iets aan);
  • (B)    BELIEVE NOBODY (geloof een ander nooit zomaar); en
  • (C)    CHECK EVERYTHING  (controleer altijd alles).

Deze kleine mantra wordt veel gebruikt in politiewerk, forensisch onderzoek en ongevallenonderzoek. Het is zeer effectief in het voorkomen van onjuiste beslissingen en conclusies.Know your ABC's

“Ken je ABC’s” is natuurlijk veel breder toepasbaar en zou naar mijn mening door iedereen omarmd moeten worden. Niet dat we nu paranoia moeten worden of onze collega’s niet meer moeten vertrouwen, maar een gezonde dosis argwaan is nooit verkeerd. De geschiedenis leert ons dat dit zelfs noodzakelijk is.

Vertrouwen is goed, maar controleren is beter.

Probeer het de komende week eens uit. Je zult versteld staan van het effect.

Op een veilige wereld, Geert

Als je dit artikel interessant of waardevol vindt, DEEL dit dan met jouw netwerk. Druk op de Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn of E-mail knoppen, zodat ook de mensen in jouw netwerk ervan kunnen profiteren. Immers; kennis krijgt pas waarde als je het deelt met anderen.

Waarom worden voorvallen zo weinig gemeld?

Een van de informatiebronnen om de veiligheid te verbeteren binnen je organisatie is het melden van incidenten en voorvallen. Door te leren van gemaakte fouten, kunnen we voorkomen dat we hetzelfde nog een keer meemaken. Al doende leren we en alleen een ezel stoot zich twee keer  aan dezelfde steen. Perfect, maar waarom wordt er dan zo weinig gemeld? Dit geldt vooral voor kleine organisaties, waarin iedereen elkaar kent.

Lees verder

Succesvolle ondernemers lossen hun problemen in één keer op!

De meeste stress op je werk krijg je door tijdgebrek. Hierdoor stapelen problemen zich op. Je bent druk bezig met de dagelijkse rompslomp en voortdurend ‘brandjes aan het blussen’. Het is bijzonder triest als je constateert dat in de loop van de tijd er weinig verandert en dat dezelfde problemen steeds weer terugkeren. Herkenbaar?

Lees verder

De waarheid bestaat niet

Elk groot ongeval, waarbij slachtoffers gevallen zijn, krijgt aandacht van de media. In kranten, op televisie, op het internet en via Social Media wordt informatie gegeven en ‘experts’ geïnterviewd naar hun mening. In deze snelle tijd willen we meteen antwoord op de vraag: “Wat is er gebeurd?”. We zijn niet bereid te wachten tot het officiële onderzoeksrapport. We willen het liefst meteen de waarheid boven tafel. Maar ‘de waarheid’ waar we naar op zoek zijn, heeft helemaal nooit bestaan … Lees verder

Hoe kan Oranje kampioen worden?

Tijdens het wereldkampioenschap voetbal in Brazilië zien we veel getalenteerde teams spelen. Er worden vele interessante wedstrijden gespeeld en natuurlijk hopen we dat ons eigen Oranje een heel eind komt. Hoe creëer je een team dat kampioen kan worden? Aan welke eisen moet dit team voldoen? Voer voor heftige discussies tussen de hobbycoaches op de bank voor de TV …

 

Lees verder

Welke eisen stel jij aan een prestatie indicator?

Prestatie indicatoren zijn een belangrijk onderdeel van het management informatiesysteem (MIS). Voordat je een prestatie indicator gebruikt, moet je eerst twee belangrijke vragen beantwoorden. Als je deze vragen niet kunt beantwoorden, is de gekozen prestatie indicator niet zinvol. Kortom, twee eenvoudige eisen waaraan je prestatie indicator moet voldoen.

Lees verder

Moet je eens opletten als we de krachten bundelen …

Veiligheid valt en staat met de beslissingen en acties die je onderneemt. Als je in je eentje bent, is dat een stuk gemakkelijker dan wanneer je met een groep bent. Voor een organisatie is dat nog veel lastiger. Het is niet voldoende als de Safety Manager zijn zaakjes op orde heeft. Ook de steun van het management is niet voldoende. Veiligheid realiseer je alleen als we de krachten bundelen … Lees verder

Hoe verbeter je de veiligheidscultuur?

In veel organisaties met een sterke veiligheidscultuur vormen management en medewerkers een hecht team, de uitwisseling van informatie verloopt goed, er worden betere beslissingen en weloverwogen risico’s genomen. De focus ligt op ontdekken, leren en voortdurende verbetering. Daarnaast kent de organisatie een laag ziekteverzuim, minder ongevallen en incidenten en een hoge productiviteit. De veiligheidscultuur binnen de organisatie wordt mede bepaald door de resultaten (‘output’) van je management systeem. Om deze te verbeteren volgen hieronder een aantal suggesties: Lees verder

Weg met de risicomatrix!

De beoordeling van risico’s is afhankelijk van het inzicht, de kennis en ervaring van de beoordelaar. Iedereen beoordeelt een risico op zijn eigen unieke manier. De grens tussen een acceptabel of onacceptabel risico moet voor iedereen duidelijk zijn. Dat vereist duidelijke criteria. In veel organisaties wordt daarvoor een risicomatrix gehanteerd, maar of dat wel zo slim is … De risicomatrix is ‘old school’ en is dringend aan vervanging toe. Lees verder