De meest voorkomende vorm van communicatie is …

In een team is communicatie een essentiële vaardigheid. Logisch, want hoe moet je anders weten wat de bedoeling is. Er wordt wat afgekletst en we gebruiken dagelijks vele soorten van communicatie; verbaal, non-verbaal, schriftelijk via email of Social Media. We vinden van onszelf dat we goed communiceren. Echter de meest voorkomende vorm van communicatie is … miscommunicatie. Uh, hoe kan dat?

Lees verder

Met SMART doelstellingen kom je er niet.

Zonder voornemens en het stellen van doelen is elke actie verspilde energie, tijd en wellicht ook geld. Immers elk resultaat is goed – zelfs niets doen. Om iets voor elkaar te krijgen, moet je in actie komen. Als je een helder doel voor ogen hebt, is het makkelijker om te bepalen hoe je dit kunt realiseren. Veelal worden doelstellingen geformuleerd volgens het SMART-principe. Maar dat levert je nog niet vanzelfsprekend de gewenste resultaten op. Er is een betere methode. Lees verder