Ken je ABC’s

Als we kijken naar de ‘root cause’ van vele menselijke fouten, dan komen twee markante oorzaken naar voren. Het wordt tijd dat we hiermee definitief gaan afrekenen.

Dagelijks gaan er dingen mis en zeker als het gaat om menselijke activiteiten. Menselijk handelen resulteert vaak in fouten, misverstanden, verkeerde verwachtingen of irritaties. Soms zijn de consequenties groter en resulteren fouten bijvoorbeeld in een verkeerde beslissing, diagnose of investering – in het ergste geval in een ongeval.

Menselijke fouten zijn een bron van ellende. Dit is niet iets nieuws, maar al eeuwen bekend. Blijkbaar zijn we niet in staat om de geleerde lessen effectief door te geven aan volgende generaties.

Aanname

Een van de belangrijkste redenen waarom er fouten gemaakt worden, is het doen van aannames.

  • “Ik nam aan dat zij dat gecontroleerd had.”
  • “Ik ging ervan uit dat hij dat zou doen.”
  • “Ik ging ervan uit dat ik dat wel kon.”

Een bekend Engels gezegde: “Assumption is the mother of all screw-ups” is gebaseerd op een lange tragische geschiedenis. Een Amerikaanse variant hierop is: “Assume makes an ASS out of U or ME.”

Geloven

Een ander belangrijke reden voor het maken van fouten is geloven van anderen.

  • “Hij vertelde me zijn verhaal en ik geloofde hem.”
  • “Ik geloof haar op haar blauwe ogen. Als zij dat zegt, dan is het zo.”

Niet iedereen is altijd even duidelijk in zijn/haar communicatie. Er wordt niet altijd de gehele waarheid gesproken. Ieders verhaal is altijd gekleurd door persoonlijke beleving en belangen.

John Barnaby

Een wijze tip van Detective Chief Inspector John Barnaby aan zijn assistent Benjamin (‘Ben’) Jones (in de TV-serie ‘Midsomer Murders’) om de valkuilen van ‘aannames’ en ‘geloven’ te voorkomen is: “Ken je ABC’s“.

  • (A)    ASSUME NOTHING (neem nooit zomaar iets aan);
  • (B)    BELIEVE NOBODY (geloof een ander nooit zomaar); en
  • (C)    CHECK EVERYTHING  (controleer altijd alles).

Deze kleine mantra wordt veel gebruikt in politiewerk, forensisch onderzoek en ongevallenonderzoek. Het is zeer effectief in het voorkomen van onjuiste beslissingen en conclusies.Know your ABC's

“Ken je ABC’s” is natuurlijk veel breder toepasbaar en zou naar mijn mening door iedereen omarmd moeten worden. Niet dat we nu paranoia moeten worden of onze collega’s niet meer moeten vertrouwen, maar een gezonde dosis argwaan is nooit verkeerd. De geschiedenis leert ons dat dit zelfs noodzakelijk is.

Vertrouwen is goed, maar controleren is beter.

Probeer het de komende week eens uit. Je zult versteld staan van het effect.

Op een veilige wereld, Geert

Als je dit artikel interessant of waardevol vindt, DEEL dit dan met jouw netwerk. Druk op de Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn of E-mail knoppen, zodat ook de mensen in jouw netwerk ervan kunnen profiteren. Immers; kennis krijgt pas waarde als je het deelt met anderen.

Communicatie in 4 richtingen

Informatie over veiligheid komt helaas niet altijd op de juiste plek terecht. Het is enorm triest om achteraf te constateren dat kennis binnen een organisatie wel aanwezig is om een incident of ongeval te voorkomen, maar dat betrokkenen deze kennis niet hebben (gekregen). Wat is er mis? Communiceren we wel op de juiste manier? Wat moet je doen om te zorgen dat iedereen altijd op de hoogte is van de juiste informatie? Lees verder

De (on)zin van prestatie-indicatoren

Veel Management Systemen maken gebruik van Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) voor het meten van allerlei bedrijfsprocessen. Onder het motto: ‘Meten is weten’ gebruiken veel managers deze indicatoren als basis voor hun beslissingen. Je vergelijkt de gemeten waarde met een van te voren vastgesteld doel (target) en je weet meteen of je het goed doet of niet. In theorie lijkt het zo eenvoudig, maar het gebruik van prestatie-indicatoren in de praktijk kan tot een regelrechte ramp leiden. Lees verder

9 belangrijkste redenen waarom we risico’s nemen

Het leren van je ervaringen, of het nu positieve of negatieve ervaringen zijn, is een verantwoordelijkheid van iedereen.  Uit onderzoek van ongevallen, incidenten en voorvallen blijkt dat mensen bereid zijn risico’s te nemen. Risico’s waarvan iedereen vindt dat deze onacceptabel zijn. We vinden het onbegrijpelijk dat mensen toch bereid zijn deze onacceptabele risico’s te nemen. Waarom? Lees verder

Ach, dat overkomt mij toch niet!

Veel ongevallen worden veroorzaakt door knullige oorzaken en factoren. Dat maakt het des te moeilijker om de consequenties ervan te accepteren. Waarom zag niemand dit? Waarom kwam niemand in actie? Waarom moet er altijd eerst iets ergs gebeuren voordat we in actie komen? Sta je als Safety Manager machteloos aan de zijlijn of kun je daadwerkelijk iets veranderen? Lees verder

Aansprakelijk? Ik? Hoezo?

Veiligheid is een serieuze business. Ondernemers worden aansprakelijk gehouden wanneer ze hun zaakjes niet voor elkaar hebben. Maar hoe zit dat met hun medewerkers? Wat moet je doen als je als ondernemer je zaakjes voor elkaar hebt, maar je medewerkers maken er een puinhoop van? Kun je een deel van je aansprakelijkheid ‘doorsluizen’ naar je medewerkers. Voer voor heftige discussies … Lees verder

Genoeg is genoeg

Bij het beoordelen van veiligheidsrisico’s sta je meestal voor de vraag: ‘Wanneer zijn beheersmaatregelen voldoende? Als je het risico volledig kunt wegnemen is dat de meeste ideale en gewenste oplossing. Vaak is dat niet mogelijk en moet je beheersmaatregelen implementeren die het risico reduceren tot aanvaardbare proporties. Wat is aanvaardbaar en wie bepaalt dat? Beschik je wel over voldoende kennis om deze vraag te beantwoorden? Op deze vragen dient een Safety Manager pasklare antwoorden te hebben. Lees verder